6 Redenen waarom jij belangrijk werk doet

Beste jeugdleider,

Bedankt voor alles wat jij investeert in het leven van de tieners en jongeren in jouw kerk. Het is zo enorm waardevol wat jij doet! Vergeet dit nooit…

Ik wil je graag 6 redenen laten zien waarom jij belangrijk werk doet:

 

  1. Tieners hebben het nodig om gezien te worden; écht gezien te worden.

We moeten allemaal proberen om het beste voor de anderen te zoeken en hun geloof op te bouwen [Rom. 15:2]

Meer en meer komen onderzoekers tot de conclusie dat jongeren die zich niet gehoord of gezien voelen een grotere kans hebben op risicogedrag – verslavingen, ongezonde seksuele relaties, crimineel gedrag, etc.

Het belang van goede relaties is groter dan ooit! En hoe geweldig is het dat, waar de maatschappij de jongeren aan hun lot overlaat, wij als kerk van Jezus Christus hen kunnen laten zien dat er mensen zijn die wél naar hen omkijken, hen wél zien, hen wél horen.

Helaas zijn er nog veel jeugdgroepen die activiteitgericht te werk gaan; het moet leuk en aansprekend zijn. Terwijl onze jongeren zitten te springen om groepen die relatiegericht te werk gaan; waar het niet draait om de activiteit, maar om hen! Waar leiders op weg willen gaan met haar jeugd.

Een relatie is de weg naar het hart van de jongere.

 

  1. Tieners hebben rolmodellen en mentoren nodig.

O God, sinds in een kind was, hebt U mij alles geleerd, tot op de dag van vandaag vertel ik anderen over Uw wonderen. Nu ben ik oud en grijs, mijn God, laat mij nu niet in de steek! Ik zal deze nieuwe generatie vertellen over Uw macht. Wie het maar horen wil, vertel ik over Uw kracht. Uw rechtvaardigheid en recht zijn oneindig, o God. U hebt grote dingen tot stand gebracht. Wie kan zich met U meten, o God? [Psalm 71:17-19]

In de Joodse cultuur waren het niet alleen de ouders die investeerden in de jongere generatie. Ook eerdere generaties investeerden in de jeugd (o.a.Titus 2:1-8), ze functioneerden als een soort ‘geestelijke ouders’; gelovige rolmodellen. Kinderen en jongeren kijken het leven af van de mensen om hen heen. Wees je er dus van bewust dat je een voorbeeld voor ze bent, of je dat nu wilt of niet. Ze kijken naar je, letten op je, en leren van jou wat een leven met God inhoudt.  Het is belangrijk dat de tiener ziet dat het ‘leven met God’ meer is dan enkel het geloof van pa en ma. Ze hebben rolmodellen en mentoren nodig die bekrachtigen wat zij ook al hebben geleerd van hun ouders. En als zij geen ouders hebben die hen dit laten zien ben jij misschien wel de enige die de liefde van Jezus aan hen zichtbaar maakt. Je draagt dus wel een bepaalde verantwoordelijkheid! Maak er dankbaar gebruik van, het is een belangrijke taak.

Ik heb zoveel liefde voor de tieners gekregen dat ik met hen niet alleen graag het Evangelie van God wil delen, maar ook mijzelf, omdat zij mij lief geworden zijn. [vrije vertaling van 1 Tess. 2:8]

 

  1. Tieners hebben een community nodig

Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt. [Hebr. 10:24, 25]

In een samenleving vol roddel, pesten, kwaadsprekerij en haat (wat de identiteit van een tiener enorme schade kan aanbrengen), hebben jonge mensen andere jonge mensen nodig die hen kunnen opbeuren, bemoedigen en hen op de juiste manier kunnen uitdagen.

Jeugdgroepen zijn hier een uitstekende plek voor. Het is daarnaast ook nog eens een fantastische plek om geestelijke gaven te ontdekken en in te zetten voor anderen.

 

  1. Tieners hebben theologie nodig

Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. Daarmee bedoel ik: dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons proberen wijs te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren. Maar we moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zó worden we steeds volwassener in het geloof. En daardoor worden we steeds meer één met Christus. Christus is het Hoofd van het Lichaam. [Efeze 4: 14, 15]

Jouw jeugdgroep is een plek waar de tieners zich door de theologie kunnen worstelen die jij hen leert. (Het is ook een plek waar ze de theologie die zij thuis meekrijgen kunnen bekrachtigen op een sterke en persoonlijke manier onder begeleiding van jouw als jeugdleider).

Het zou een plek moeten zijn waar tieners moeilijke vragen kunnen stellen en zelfs twijfels moeten kunnen delen, of worstelingen in hun geloof bespreekbaar kunnen maken, zonder angst of terechtwijzing. Goede jeugdleiders kunnen tieners met vragen terugbrengen naar Gods Woord als de bron van autoriteit en hen helpen om de Waarheid te verwerken.

Goede jeugdgroepen bouwen een goddelijke, sterke fundering (hopelijk samen met de ouders van de tiener) van Bijbelse waarheden voor de rest van hun leven.

 

  1. Tieners hebben een plek nodig waar ze zich veilig voelen om dingen te bekennen en anderen in vertrouwen durven en kunnen nemen

Vertel het daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest, en bid voor elkaar. want dan kunnen jullie genezen worden. als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat. [Jakobus 5:16]

Tieners die worstelen met zonde en verleiding hebben al te vaak geen veilige plek waar ze deze zonden kunnen bespreken. Ze voelen zich verstrengeld in hun zonden. Maar jij als jeugdleider zou hierin een prachtige taak kunnen vervullen, door een plek te creëren waar tieners zich veilig en vertrouwt voelen om openlijk te spreken over hun worstelingen.

Natuurlijk betekent dit niet dat iedere zonde aan iedereen beleden moet worden. Maar het betekent wel dat ze een aantal vertrouwenspersonen kennen met wie ze kunnen delen, die voor en met hen bidden en die hen aanmoedigen en bemoedigen om de zonde te overwinnen.

Jongeren die niet over hun problemen praten, die hun worstelingen opsluiten in zichzelf, hebben een grotere kans op probleem- en destructief gedrag.

Een jeugdgroep met een open omgeving, waarin tieners en jeugdleiders van hun fouten mogen leren, waar jeugdleiders zelf ook open en transparant zijn, waar er gelegenheid gecreëerd wordt voor gesprekvoering, kunnen jongeren écht helpen om om te gaan met de uitdagingen waar ze dagelijks tegenaan lopen. Dit helpt hen overigens niet alleen nu, op dit moment, maar zal hen ook later in hun leven helpen.

 

  1. Tieners hebben het nodig om voor gebeden te worden.

Blijf bidden. Houd daar nooit mee op. [Kolossenzen 4:2]

Vaak bidden we tijdens een jeugdavond met de jongeren zelf. Of we bidden voorafgaand aan de avond, of de Heer wil zegenen. Anderen vinden het prettiger om de avond af te sluiten met gebed, om Hem te danken.

Maar bidden we ook vóór onze jongeren? Dragen we hen, of specifieke gebedspunten, aan bij de gebedsgroep van de kerk? Hoe vaak bid jij zelf de hele week voor een bepaalde jongere.

De kracht van gebed wordt zo vaak onderschat. En begrijp me niet verkeerd. Het is zeker goed om de Heer om een zegen te vragen voor de avond en Hem te danken voor wat Hij heeft gedaan die avond. Maar ieder individu die die avond bij jouw jeugdgroep is geweest, maakt zijn eigen worstelingen mee in de rest van de week. Strijd jij, als zijn jeugdleider, samen met hem?

Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. [Filippenzen 2:4]

 

Oké dat jouw taak belangrijk is mag ondertussen duidelijk zijn.

Je zou voor ze moeten bidden, ze een veilige plek moeten bieden, samen met hen worstelen door het Evangelie, hen helpen om hun gaven en talenten te ontdekken, ze moeten zich gezien en gehoord voelen door jou, en ze moeten het christelijke leven van jou en andere gemeenteleden afkijken.
Benieuwd hoe jij gebruik kunt maken van de verschillende generaties in jouw gemeente? Lees het hier

Wil je ook weten hoe jij een jeugdwerker met impact kunt worden: lees dat dan hier.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.