Relaties

Speak_Life-Small_Group

Small Group Talks met je jeugdgroep

‘Small group Talks’ zijn wat we in het Nederlands gewoon in-kleine-groepjes-uit-elkaar-gaan-om-te-praten noemen. Een groepje van ca. 6 jongeren gaan, samen met 1 gespreksleider/jeugdwerker, dieper in op een specifiek onderwerp of Bijbeltekst. Jongeren in deze leeftijdsfase leren nog steeds heel makkelijk, door zelf na te denken over bepaalde zaken en te horen hoe leeftijdsgenoten ergens over denken. …

Small Group Talks met je jeugdgroep Lees verder »

Waarom de jeugd de kerk verlaat

De drie belangrijkste redenen waarom jongeren de kerk verlaten is omdat ze
1. Zich niet betrokken voelen bij het kerk-zijn;
2. Ze geen diepe relaties binnen de kerk ervaren;
3. Ze geen accurate antwoorden krijgen op de vragen die bij hen leven.
Hoe kunnen we dit als kerk dan aanpakken?

Hoe dicht ik de kloof tussen de generaties

In iedere kerk heb je te maken met verschillende generaties. Al deze generaties hebben hun eigen wensen en behoeften maar hebben ook allemaal hun eigen gaven en talenten in te brengen. Hoe kunnen we de hedendaagse generatiekloof dichten? En hoe starten we dit vanuit het jeugdwerk?