Jeugdleiders

6 Tips voor beter contact met jongeren _ Speak Life

6 tips voor een beter contact met de jongeren in jouw kerk

Wat kun je doen om de relatie en de communicatie met de jongeren in jouw kerk te versterken? Want eerlijk toegegeven…praten met tieners is niet altijd even makkelijk.
In dit artikel lees je 6 tips waarmee je het contact met de jeugd kunt verbeteren en versterken. Met deze tips ben jij straks de jeugdwerker waar de jongeren wél mee in gesprek gaan. Dus ga aan het werk, toon interesse en neem het initiatief; leer echt luisteren; vat delen van het gesprek tussendoor samen; accepteer de jongere waar je mee in gesprek bent; en wees complimenteus. Misschien niet de meest makkelijke aspecten, maar wel de meest cruciale.

Smokebomb-Square

Als een tiener niet meer naar je jeugdgroep komt

Ken jij ook tieners die van de één op andere dag, niet meer naar je jeugdavonden kwamen? Tieners die zonder reden, er het ene moment nog plezier aan leken te hebben, maar zo ineens niet meer kwamen?
Waarschijnlijk herken je dit!
Wat heb je toen gedaan?

Vaak blijven tieners weg zonder een duidelijke reden hiervoor aan te geven. Ze komen gewoon niet meer.
Maar soms (maar dan moeten we er wel wat moeite voor doen) kan er zich een kans voordoen dat je zowel de reden van het wegblijven kunt achterhalen als ook dat ze weer terug willen komen naar de groep.

9 tips om een jeugdleider met impact te worden.

Iedere jeugdleider, jong of oud, oude rot in het vak of newbie, heeft ergens het verlangen om van waarde te zijn voor de nieuwe generatie. We verlangen naar een hechte groep tieners die blijft, die elkaar ook buiten de kerkmuren opzoekt, waar een cultuur van discipelschap heerst en waar je een goede band mee opbouwt. Waarom? Omdat we zo graag willen dat zij de leiders, jeugdwerkers, pastoraal werkers, zondagschoolleiders, voorgangers, voorbidders van de kerk van de toekomst zijn; oprechte discipelen van Christus. Dat is wat we willen, we willen een band met ze opbouwen, ze discipelen en ze laten ontdekken wat hun taak in het Koninkrijk is.
En hoe tof is het dat jouw jeugdgroep dé plek is waar jongeren hier kennis mee maken. Dat je zo’n band met ze kunt opbouwen dat je ze ook daadwerkelijk kunt discipelen en zij zich graag door jou willen laten inspireren.
Hierbij 9 tips om de jeugdleider te worden waar jouw jongeren later nog steeds over zullen praten. Een jeugdleider met impact op de nieuwe generatie.

Waarom de jeugd de kerk verlaat

De drie belangrijkste redenen waarom jongeren de kerk verlaten is omdat ze
1. Zich niet betrokken voelen bij het kerk-zijn;
2. Ze geen diepe relaties binnen de kerk ervaren;
3. Ze geen accurate antwoorden krijgen op de vragen die bij hen leven.
Hoe kunnen we dit als kerk dan aanpakken?